Informācija par bibliotēkām

Bibliotēkas pastāv jau kopš senseniem laikiem, iesniedzoties pagātnē vēl pirms mūsu ēras. Tās ir gan grāmatu, dokumentu, laikrakstu un audio materiālu krājums, ko uztur un organizē, lai cilvēks varētu to lasīt, studēt, apgūt un kā citādi izmantot savu zināšanu pilnveidošanai, gan arī pašas ēkas, kurās tas viss tiek uzglabāts.


Vārds `bibliotēka` ir ieguvis arī otru nozīmi - ar to apzīmē noderīgu materiālu kopumu izplatītai lietošanai. Tas tiek pielietots arī tādās sfērās kā datorzinātne, matemātika, statistika, elektronika, bioloģija u.c.


Mūsdienās bibliotēkas dod piekļuvi materiāliem visdažādākajos formātos - kartēm, dokumentiem, mikrofilmām, audio kasetēm, videokasetēm, CD, DVD, videospēlēm, e-grāmatām, audio grāmatām un dažādiem citiem informācijas uzglabāšanas formātiem.


Pakāpeniski aizvien vairāk bibliotēku pāriet uz digitālo formātu, ļaujot lietotājiem piekļūt failiem tiešsaistē, izmantojot internetu.


Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
Skapja autorizācija

Skolas interneta lietotājvārds:

Skolas interneta parole: